1983 Japanese Kabuki Actor Tamasaburo Bando & Go Kata Press Photo

Japanese Kabuki Actor Tamasaburo Bando & Go Kata in Film Demon Pond. Dated 1983.

This photo measures 8 x 10 in.
Type: Press Photo

Vendor: rf


Pin It