1966 Colorado Champion Baton Twirlers Adria Easton, Kim Thomas Press Photo

Colorado Champion Baton Twirlers Adria Easton, Kim Thomas, LuAnn McCallum. Dated 1966.

This photo measures 8 x 10 in.
Type: Press Photo

Vendor: rf


Pin It